درباره مدرسه روزنامه نگاری میدپوینت

درباره مدرسه روزنامه نگاری میدپوینت

مدرسه روزنامه‌نگاری میدپوینت پایگاهی است که با هدف تولید و گسترش منابع آموزشی روزنامه‌نگاری و قدرت بخشیدن به روزنامه‌نگاران، در مقابله با امواج اخبار و اطلاعات جعلی در منطقه خاورمیانه و کشورهای فارسی‌زبان ایجاد شده است.

مدرسه روزنامه‌نگاری میدپوینت، در حالی که نگاهی به سنت روزنامه‌نگاری در این منطقه دارد، به دنبال آن است که طنین گفت‌وگو‌های جهان آزاد رسانه، در دنیای روزنامه‌نگاران خاورمیانه باشد.

دشواری‌های روزنامه‌نگاری در فضایی که آزادی بیان رایج نیست، فرصت‌های آموزش را محدود می‌کند و میدپوینت امیدوار است با فراهم کردن منابع به‌روز درهای بیشتری را به سوی روزنامه‌نگاران، به زبان فارسی بگشاید.

منابع برنامه‌های آموزشی میدپوینت با کمک سازمان‌های رسانه‌ای و آموزشی غیرانتفاعی و خصوصی برای ترویج روزنامه‌نگاری و برگزاری دوره‌های آموزشی برای روزنامه‌نگاران و علاقه‌مندان به رسانه تامین می‌شود. با این حال امیدواریم روزنامه‌نگاران و رسانه‌هایی که محتوای آموزشی میدپوینت را مفید می‌بینند نیز از ما حمایت کنند.

بخشی از منابعی که میدپوینت ارائه می‌کند به صورت خودخوان در وب‌سایت ارائه می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با ثبت‌نام و مرور درس‌ها در آزمو‌ن‌های آنلاین هر دوره شرکت کنند و گواهینامه پایان دوره دریافت کنند. بعضی دوره‌ها نیز با حضور معلم و در فضای مجازی یا حضوری برگزار خواهند شد. 

مدرسه میدپوینت حاصل همکاری با عده‌ای از باتجربه‌ترین روزنامه‌نگاران است و بنیان آن در واشنگتن قرار دارد. درهای این مدرسه به روی همکارانی که مایلند در این مسیر همراه ما باشند همیشه گشوده است.