معصومه ناصری

بنیان‌گذار مدرسه

معصومه ناصری

معصومه ناصری در تهران علوم اجتماعی خوانده و کار روزنامه‌نگاری را پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ به صورت جدی دنبال کرده است.

او در ایران از جمله با هفته‌نامه آفتاب امروز نوجوانان، روزنامه‌های نوروز و اقبال همکاری کرده و حوزه مورد توجه‌اش نوجوانان، جوانان و حوزه اجتماعی بوده است.

بیشترین دوره کاری او در ایران همکاری با هفته‌نامه چلچراغ به عنوان عضو شورای سردبیری و سپس یکی از سردبیران این نشریه بوده است. از سال ۱۳۸۵ و از آغاز به کار رادیو زمانه، رسانه دیجیتال مستقر در هلند، به این رسانه پیوست و تا سال ۱۳۸۷ تهیه‌کننده ارشد این رسانه بود. عمده فعالیت او پس از آن، مشاوره در راه‌اندازی و فعالیت برخی وب‌سایت‌ها و رسانه‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی روزنامه‌نگاری بوده است. 
او اکنون مدرسه روزنامه‌نگاری میدپوینت را ایجاد کرده و در همکاری با برخی از روزنامه‌نگاران باتجربه، این مدرسه را اداره می‌کند.