بهروز تورانی

روزنامه‌نگار، نویسنده

بهروز تورانی

بهروز تورانی کار روزنامه‌نگاری را از اواخر دهه چهل خورشیدی از روزنامه اطلاعات و راديو تلویزیون ملی ایران آغاز کرد و در دهه پنجاه به نوشتن در هفته‌نامه‌های فردوسی و تماشا و روزنامه رستاخیز ادامه داد.

نوشته‌های او در اواخر دهه پنجاه در روزنامه بامداد و سپس از دهه شصت به بعد در ماهنامه فيلم، ماهنامه ۲۴ و ماهنامه فيلم امروز و هفته نامه سروش منتشر شده است.

از اواخر دهه هفتاد خورشیدی در شماری از رسانه‌های معتبر بریتانیا، اروپا و ایالات متحده مطالبی منتشر کرد اما عمدتا به پژوهش درباره رسانه‌های ایران روی آورد و در این زمینه کتاب‌هایی نوشت و ترجمه کرد که واژه‌نامه چهارزبانه روزنامه‌نگاری، تاریخ رسانه و تاريخ غیرخطی رسانه‌ها در ایران از جمله آنها هستند.

در همين حال طی بيشتر از بيست سال اخیر دوره‌های آموزشی متعددی را در زمینه‌های خبر نویسی، گزارشگری، گزارشگری پژوهشی، پیکار با دژآگاهی و فن مصاحبه برای روزنامه‌نگاران ایرانی و بریتانیایی و دوره‌های فارسی‌نویسی برای خبرنگاران را برای روزنامه‌نگاران ایرانی برگزار کرده است.