دوره‌های مقدماتی

روزنامه‌نگاری با تاکید بر زمینه خبر

در این دوره با خبرنویسی آشنا می‌شوید و یاد می‌گیرید چطور یک خبر استاندارد بنویسید.

گزارش‌نویسی و گزارش روایی

در این دوره با گزارش‌نویسی و استفاده از اصول داستان‌نویسی برای روایت رویدادها آشنا می‌شوید.

روزنامه‌نگاری آنلاین و چندرسانه‌ای

در این دوره یاد می‌گیرید چطور از ظرفیت رسانه‌های دیجیتال برای روایت‌تان استفاده کنید.