دوره‌های پیشرفته

استفاده از داده‌ها در روزنامه‌نگاری

در این دوره یاد می‌گیرید چطور داده پیدا کنید و آنها را به اینفوگرافی و نمودار تعاملی تبدیل کنید.

روزنامه‌نگاری محیط‌زیست

در این دوره یاد می‌گیرید چطور مسائل محیط‌زیستی را مسئولانه پوشش دهید.

روزنامه‌نگاری تحقیقی

در این دوره یاد می‌گیرید چطور با تحقیق عمیق‌تر یک گزارش دقیق راستی‌آزمایی‌شده بنویسید.