روزنامه‌نگاری با تاکید بر زمینه خبر

در این دوره با خبرنویسی آشنا می‌شوید و یاد می‌گیرید چطور یک خبر استاندارد بنویسید.

استفاده از داده‌ها در روزنامه‌نگاری

در این دوره یاد می‌گیرید چطور داده پیدا کنید و آنها را به اینفوگرافی و نمودار تعاملی تبدیل کنید.

گزارش‌نویسی و گزارش روایی

در این دوره با گزارش‌نویسی و استفاده از اصول داستان‌نویسی برای روایت رویدادها آشنا می‌شوید.

روزنامه‌نگاری محیط‌زیست

در این دوره یاد می‌گیرید چطور مسائل محیط‌زیستی را مسئولانه پوشش دهید.

روزنامه‌نگاری آنلاین و چندرسانه‌ای

در این دوره یاد می‌گیرید چطور از ظرفیت رسانه‌های دیجیتال برای روایت‌تان استفاده کنید.

روزنامه‌نگاری تحقیقی

در این دوره یاد می‌گیرید چطور با تحقیق عمیق‌تر یک گزارش دقیق راستی‌آزمایی‌شده بنویسید.